måndag 24 juni 2013

Postmodern psykoterapiJag håller på att brottas med frågan om hur man kan formulera en postmodern psykoterapi eller reflektera kring den - vilket inte är en lätt sak. Särskilt eftersom begreppen inom postmodernismen är så vittspretande och diffusa.

Jag avser att formulera en artikel i ämnet och håller därför på att läsa några böcker i ämnet. Min tanke är att denna blogg eller det reflextionsutrymme som denna sida kan bidra till kan inspirera mig vidare i detta arbete.

Just nu håller jag på med Thomas Dochertys Postmodernism: A Reader från 1993. Det kan tyckas att boken har ett lite för stort antal år på nacken, men sammanställningen är bra och träffar rätt väl in. Boken rekommenderades Glenn Wards bok Understand Postmodernism som dessbättre är tryckt 2010, även om de första upplagorna av Understand Postmodernism utkom redan 1997.

Dochertys bok är alltså en sammanställning av en rad texter från vitt skilda områden, som estetik, politik, arkitektur, litteratur, kultur etc. Möjligen för lite av filosofisk och psykologisk eller kanske främst psykoterapeutisk vinkling (vilket hade varit intressantare för mig i nuläget).

Eftersom detta är de inledande raderna i denna blogg kommer jag inte att fördjupa mig ytterligare i ämnet, mer än att framhålla postmodernismens sammanbrott av drömmen om den rationella ordningen i världen - och det som jag kom att tänka på i morse, nämligen: Formandet av en gudlös värld. En värld som är inte är särskilt logiskt uppbyggd och där vi är ensamma på denna planet och själva får försöka förstå hur världen är uppbyggd.

Den ordning som vi velat ha beror kanske på vår dröm om att hitta en djupt liggande ordning i världen, en ordning som skulle peka framåt mot en gudom. Men den guden tycks inte längre finnas där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar