onsdag 26 juni 2013

Ett försök till struktur på artikel om postmodernism 130626

[Detta är verkligen inte intressant för andra mer än mig själv, men jag tänkte att det kunde vara intressant att beskriva - för mig själv - hur en artikel växer fram.

Jag tycker det är väldigt svårt att utgå från en struktur eller plan för arbetet och en sådan brukar komma tämligen sent i processen. Ofta när hela artikeln är färigskriven. Istället kastar jag min in i texten (och det gäller särskilt för denna typ av korta texter), och låter orden och temana följa på varandra. Men om jag ändå skulle försöka mig på att formulera en struktur, skulle den kunna se ut som följande, men den ändrar sig ständigt och måste fyllas ut väsentligt när jag väl fyller på text.]- Bakgrunden till och något av beskrivning av pm. tre grundplåtar: a) anti-essentialism; b) anti-foundationalism; och c) anti-realism. Starten med Lyotard; men även den diffusa kopplingen till Nietzsches kritik av upplysningsrationalismen.

- Att pdt varit sena med att nappa på pm och t.ex. familjeterapin betydligt mer framåt (Gergen, 1992; och Strong & Locks bok från 2013 som inte alls nämner pdt i pm-sammanhang).

- Dess "hightime" på 90-talet och att det inte producerats något om pm och pdt efter det [varför då överhuvud taget nämna det?]

- Implikationer för pdt:
a) anti-essentialismen och upplösningen av psykologiska begrepp
b) yta istället för djup. Minskad betoning på bakgrundshistorier och psykologiska utvecklingsförlopp. Och här är det intressant att jämföra med kbt:ns anti-essentialism (eller kanske mer BT); och samtidigt kontra med KBT:ns när koppling till empirisk rationalism och därmed modernism och resterna från upplysningstiden. KBT har alltså element både från modernism och pm. Liksom PDT. Men eftersom fokuset är PDT, får kanske KBT-spåret sjunka ned i bakgrunden.
c) multi-perspektiv. Friare användning av olika infallsvinklar. "Gå in och ur diskurser".


Så ser en mycket preliminär struktur ut i nuläget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar